Malins sida
 
Lilla Malin föddes kl 9.50, mars 13, 2008.
49 cm lång, 3050 gram
2009-04-28
1 år
11 månader
På Skånska specialen i Råå, 2008-09-13
6 månader
SRRS specialen på Tångahed i Vårgårda, 2008-07-26
Juli 2008
Juni 2008
2008-04-06
2008-04-01
2008-03-29